Budynek szkoły sala lekcyjna pracownia językowa
pracownia komputerowa
 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl      
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
   
   Zaleca się otwieranie strony  za pomocą Internet Explorer

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczące zapytania ofertowego na sporządzenie i dostawy gorącego posiłku dla dzieci w postaci dwudaniowego obiadu
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2016/2017
1)     Zapytanie ofertowe
2)     Wzór umowy
3)     Wzór oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2015/2016
1)   Zapytanie ofertowe


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU  na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 Rzeszowie
przy ul. Miłej 58  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58
 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Numer ogłoszenia: 148153 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014


1)    Treść ogłoszenia.
2)    SIWZ.
3)    Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofert;
     -   załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu;
     -   załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
     -   załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych;
     -   załącznik nr 9 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania;
     -   załącznik nr 10 - oświadczenie o kwalifikacjach.
4)    Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
5)    Załącznik nr 3 do SIWZ - opis techniczny;
       Rys.1- projekt zagospodarowania terenu;
       Rys.2 - zestawienie urządzeń;
       Rys.3 - schemat projektowanych nawierzchni placu zabaw;
       Rys.4 - przekrój przez nawierzchnię placu zabaw;
       Rys.5 - ogrodzenie.
6)    Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót.
7)    Załącznik nr 5 - Specifikacja techniczna.
  
  
  

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DN. 27.05.2014R.   W ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 przewidziana jest budowa szkolnego placu zabaw. Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na utworzenie szkolnego placu zabaw.
  
   Potrzebne dokumenty do pobrania poniżej:
  1.    Zapytanie ofertowe
  2.     Załącznik nr 1- dotyczący dokumentacji projektowo- kosztorysowej
  3.    Załącznik nr 2- wzór oferty
  4.     Załącznik nr 2- wzór oferty
  5.     Załącznik nr 3- projekt umowy

       


Dla rodzica
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Klub Europejski
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki