Budynek szkoły sala lekcyjna pracownia językowa
pracownia komputerowa
 Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl      
Strona główna
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
   
   Zaleca się otwieranie strony  za pomocą Internet Explorer

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica".
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Formularz ofertowy
 3.  Formularz ofertowy
-----------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Omyłka rachunkowa
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2017/2018
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Wzór umowy
 3.  Formularz ofertowy
 4.  Formularz ofertowy
-----------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2017/2018
 1.   Zapytanie ofertowe
 2.  Wzór umowy
 3.  Formularz ofertowy
 4.  Formularz ofertowy
-------------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące dostawy pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ramach projektu pn.: "Poprawa warunków kształcenia uczniów SP nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności" w roku szkolnym 2017/2018
 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 3.  Załącznik nr 2 - oświadczenie
 4.  Załącznik nr 3 - oświadczenie
 5.  Załącznik nr 4 - oświadczenie
 6.  Załącznik nr 5 - wzórk umowy
 7.  Załącznik nr 6 - SOPZ (zał. nr 1 do umowy)
 8.  Załącznik nr 7 - formularz cenowy (zal. nr 2 do umowy)
 9. Zmiana do zapytania ofertoweg
-------------------------------
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Omyłka rachunkowa
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczące zapytania ofertowego na sporządzenie i dostawy gorącego posiłku dla dzieci w postaci dwudaniowego obiadu
     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2016/2017
1)     Zapytanie ofertowe
2)     Wzór umowy
3)     Wzór oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2015/2016
1)   Zapytanie ofertowe


ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU  na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 Rzeszowie
przy ul. Miłej 58  w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”

      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58
 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Numer ogłoszenia: 148153 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014


1)    Treść ogłoszenia.
2)    SIWZ.
3)    Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofert;
     -   załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu;
     -   załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
     -   załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych;
     -   załącznik nr 9 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania;
     -   załącznik nr 10 - oświadczenie o kwalifikacjach.
4)    Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
5)    Załącznik nr 3 do SIWZ - opis techniczny;
       Rys.1- projekt zagospodarowania terenu;
       Rys.2 - zestawienie urządzeń;
       Rys.3 - schemat projektowanych nawierzchni placu zabaw;
       Rys.4 - przekrój przez nawierzchnię placu zabaw;
       Rys.5 - ogrodzenie.
6)    Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót.
7)    Załącznik nr 5 - Specifikacja techniczna.
  
  
  

BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DN. 27.05.2014R.   W ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie przy ul. Miłej 58 przewidziana jest budowa szkolnego placu zabaw. Dyrektor szkoły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na utworzenie szkolnego placu zabaw.
  
   Potrzebne dokumenty do pobrania poniżej:
 1.    Zapytanie ofertowe
 2.     Załącznik nr 1- dotyczący dokumentacji projektowo- kosztorysowej
 3.    Załącznik nr 2- wzór oferty
 4.     Załącznik nr 2- wzór oferty
 5.     Załącznik nr 3- projekt umowy

       


Dla rodzica
Edukacja wczesnoszkolna
Z  życia
kl. 4, 5, 6
Katecheza
Sport
Działalność artystyczna
Klub Europejski
Udział uczniów
w konkursach
Wycieczki