Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: pracownia@sp9.resman.pl
                                                                strona internetowa: pracownia.sp9@gmail.com
Strona główna


Przetargi
Nasza dzielnica
Historia szkoły
Nauczyciele
Uczniowie
Kronika szkoły
Absolwenci
Przydatne adresy
Kontakt

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
 
Indywidualizacja procesu nauczania
w klasach I – III rzeszowskich szkół podstawowychAKTUALNOŚCI   ROKU   SZKOLNEGO   2018/2019

2018.09.11   Informacje dotyczące problemów z logowaniem się do e-dziennika.

  
  Problemy z e-dziennikiem
   2018.09.10   ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY. Informujemy, że odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień 2018 r. wynosi 60 zł. Opłaty należy dokonywać na konto bankowe szkoły: 33 1020 4391 0000 6302 0144 8489 Jednocześnie przypominamy rodzicom, którzy dokonywali odpisów w poprzednim miesiącu o indywidualny kontakt z sekretariatem w celu potwierdzenia kwoty do zapłaty.   2018.09.10   Szczegóły dotyczące ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 

   
  Ubezpieczenie 2018/2019
  2018.09.04   WYWIADÓWKI. Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły odbędzie się w poniedziałek 10 września 2018r. : 
  • godz. 17.00 kl. I - III,
  • godz. 17.30 kl.  IV - VIII
Wychowawcy klas dyżurują...      szczegóły
  
2018.09.04   Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie. 3.09.2018r.w godzinach przedpołudniowych odbyła się Miejska inauguracja nowego roku szkolnego 2018/19. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych: wceprezydent Miasta Rzeszowa Stanisław Sienko, przedstawiciele: Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, nauczycielskich związków zawodowych, samorządu mieszkańców, radni miejscy z Komisji Edukacji, dyrekcja szkoły, ks. proboszcz ParafiiMiłosierdzia Bożego w Rzeszowie, nauczyciele , uczniowie , rodzice ...      więcej    2018.09.04   Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019  -  wykaz.religia.doc 2018.08.15   Informujemy, iż rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r. o godz. 8.00 Mszą św. w kościele parafialnym, następnie o godz. 9.00 nastąpi uroczyste powitanie klas pierwszych oraz spotkanie z wychowawcami pozostałych klas w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.     ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia i dostawy dla dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu w roku szkolnym 2018/2019
  1.   Zapytanie ofertowe
  2.  Wzór umowy
  3.  Formularz ofertowy
  4.  Formularz ofertowy
------------------------
  „Wyprawka ucznia klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019”

„Wyprawka dziecka do punktu Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”
    
Dla rodzica
E-dziennik
RODO
Oddział Przedszkolny

Edukacja wczesnoszkolna
 

Z  życia
kl. 4, 5, 6, 7, 8

   
Katecheza
Sport

Działalność artystyczna
   

Udział uczniów
w konkursach

   
Wycieczki

REFORMA EDUKACJI