Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Spotkanie z policjantem


        27 września uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Celem spotkania było wdrożenie dzieci do zachowania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w domu.Funkcjonariusz przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się i przechodzenia przez ulicę,  sposobach wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń oraz zachęcał do wyposażenia ubiorów i plecaków w elementy odblaskowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, wykazując się zdobytą wiedzą.
    Po  spotkaniu uczniowie klasy Ia, Ib obserwowali w pobliżu szkoły ruch na drodze, przyglądali się znakom drogowym i ćwiczyli przechodzenie na drugą stronę jezdni. Na boisku szkolnym dzieci, poprzez zabawy utrwalały poznane zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. Z pewnością zdobyta wiedza na zajęciach znajdzie swoje zastosowanie w praktyce.


Wychowawca klasy I b
Martyna Schmidt