Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

Nasza szkoła zajęła IX miejsce w Ogólnej Klasyfikacji Rzeszowskich Szkół Podstawowych IMS


      Jak co roku, w połowie września, Miejski Ośrodek Sportu przedstawił Ogólną Klasyfikację Rzeszowskich Szkół Podstawowych biorących udział w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2016/2017. Dorobek 595 punktów, który uczniowie naszej szkoły osiągnęli dał nam ostatecznie 9 miejsce na 26 startujących Szkół Podstawowych z Rzeszowa. Co prawda jest to wynik nieznacznie gorszy niż w latach ubiegłych, jednak biorąc pod uwagę warunki w jakich przez ostatni rok odbywały się lekcje wychowania fizycznego ze względu na rozbudowę szkoły (korytarz szkolny), trzeba go uznać jako sukces.
       
Warto podkreślić, że w ubiegłych latach SP nr 9 również zajmowała wysokie miejsca w tej klasyfikacji:
  • rok szkolny 2015/2016 - III miejsce
  • rok szkolny 2014/2015 - III miejsce
  • rok szkolny 2012/2013 - IV miejce
        Plasowanie się na tak wysokich miejscach wśród 26 Szkół Podstawowych biorących udział w rywalizacji nie byłoby możliwe gdyby nie aktywna postawa dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Systematyczna i ambitnie wykonywana praca na lekcjach wychowania fizycznego, udział w dodatkowych zajęciach SKS oraz wyjazdy na zawody dają ogromne efekty.
        Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wspaniałej postawy sportowej, a rodzicom pięknie dziękujemy za to, że umożliwiają swoim dzieciom zarówno uczęszczanie na dodatkowe zajęcia sportowe jak i wyjazdy na zawody, czym kształtują pozytywną postawę wobec kultury fizycznej. Dziękujemy bardzo także za pomoc przy organizacji wyjazdów na różne imprezy sportowe w których braliśmy udział.


Sukcesy:
  • II miejsce w pływanie kraulem w Rzeszowie - Piotr Chmiel 
  • I miejsce w konkursie sportowym klas młodsszych "Baw się z nami" - dzieci z klas III
nauczyciele w-f
Dawid Bartuś
Mirosław Stybak