Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl
powrót do strony głównej

I Szkolny Dzień Bezpieczeństwa
   

        6 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się I Szkolny Dzień Praktycznych Ćwiczeń w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. W tym dniu przyjechali do naszej szkoły ratownicy medyczni z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, strażacy z OSP Hermanowa oraz Pani Dorota Michno (higienistka), z którymi spotkali się wszyscy uczniowie szkoły. W grupach wiekowych (klasy młodsze 0 - 3 i klasy starsze  4-6 ) przeprowadzono szczegółowe szkolenia uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Podczas ćwiczeń ratownicy medyczni uświadamiali uczniom konieczność poznawania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pogłębiali i utrwalali nabyte wcześniej umiejętności. Szkolenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, które pod fachowym okiem ratowników przyswajały jedną z najważniejszych umiejętności,  jest ratowanie komuś życia. Dodatkowo uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem i wyposażeniem karetki pogotowia ratunkowego oraz wzięli udział w quizach na temat bezpieczeństwa. W maju tego roku, uczniowie klas trzecich wezmą udział w IX Turnieju Pierwszej Pomocy "Uczeń Ratowniczek".
        
 

                                                                                                                                Wych. kl. IIIa
                                                                                                                                 E. Siorek