Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl

Konkurs plastyczny "Bezpieczna droga do szkoły"


       
     W październiku uczniowie klas I - VI wzięli udział w konkursie plastycznym pt. ,,Bezpieczna droga do szkoły". Organizatorem tego konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Zarząd Okręgowy PZM w Rzeszowie oraz Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowie.
     Celem konkursu było uświadomienie uczniom potrzeby poznania zasad i przepisów w ruchu pieszych w drodze do i ze szkoły oraz wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności dzieci jako pieszych i uczestników ruchu drogowego. Uczniowie klas młodszych i starszych wybrali format pracy A3 uznając, że na większej płaszczyźnie lepiej wyrażą swoje myśli związane z tym tematem. Technika pastelowa uzupełniła ten zamiar. Na konkurs przesłano 16 prac z klas: II, IV, V i VI. W kategorii wiekowej 7-9 lat wyróżnienie zdobył Oskar Grzyb z klasy II, a w kategorii 10-12 lat Malwina Sala oraz Agata Szostek z klasy VI. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano ponadto prace uczniów z klasy V: Jakuba Sali, Angeliki Mikuły i Katarzyny Kowalczyk.


Dorota Markowicz
nauczyciel plastyki
Prace uczniów:Malwina Sala na wystawie prac konkursowych