Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie
      35-314 Rzeszów       ul. Miła 58       woj. podkarpackie         tel/fax (17) 748 38 60   
e-mail:
sekretariat@sp9.resman.pl
                pracownia komputerowa: e-mail: pracownia@sp9.resman.pl

Konkurs plastyczny pt. „Owoce w szkole”

     17 września 2009r. uczniowie klasy II i III pod opieką wychowawczyń Elżbiety Siorek i Jadwigi Reizer wykonywali prace plastyczne pt. „Owoce w szkole”, którego organizatorem była Agencja Rynku Rolnego Odziału Terenowego w Rzeszowie. Celem konkursu było promowanie i rozpowszechnianie wśród dzieci zasad prawidłowego żywienia, w szczególności spożywania owoców i warzyw u dzieci , wtedy kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe. W drodze wewnętrznego konkursu w szkole wybrano trzy prace – 2 z nich wykonały uczennice klasy III: Katarzyna Czechowicz i Magdalena Kyc oraz 1 z klasy II, której autorem był uczeń Marek Malak. Prace zostały doręczone do Oddziału Terenowego ARR w Rzeszowie. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi do dnia 25 września 2009 roku.

Elźbieta Siorek
wychowawca kl. II


Praca Marka Malaka kl. IIPraca Katarzyny Czechowicz kl. III
Praca Magdaleny Kyc kl. III
Reprezentanci szkoły i gazetka z pracami  uczniów